Essential Du´a & Surah bok 2. (Madina Skrift) Lär & Memorisera

I lager.

150 SEK

Safar Learn by Heart -serien är en kortfattad men omfattande uppsättning böcker som hjälper till att memorera surorna och duʿāʾs som vår älskade profet Muḥammad ﷺ lärt ut. Denna bok hjälper dig att memorera suror och de essentiala du´a INCHA-ALLAH. Som komplement har Safar lärarlaget en App som du kan ladda ned via QR-koden i boken för att lyssnar samtidigt du läser för bättre uttal av suror och du´a.

Texten är skriven på arabiska med översätning på engelska så du förstår vad läser.

Mår ALLAH SWT underlättar qur´an lässningen för oss och gör oss till bättre muslimer, ALLAHUMMA3MINE.